Menn som vil videre

en intensiv og spennende prosess

Vi tilbyr trening og personlig utvikling for menn i form av en intensiv, spennende og lærerik prosess over tre weekender.
Seminarene ledes av Eirik Balavoine og Dag Furuholmen som begge har mer enn tretti års profesjonell erfaring i arbeid med menn.

2013_D2cover_320x403

AKTUELT OM MENN I D2

Stor artikkel i D2 med Dag Furuholmen,
Eirik Balavoine og andre sentrale aktører.

Eirik BalavoineDag Furuholmen

Klikk på forside for å lese eller laste ned (PDF 1.5MB) →


Menn som vil videre betyr at vi som menn tør utfordre oss selv, slippe til den kraften, kreativiteten og lekenheten som gir oss glede og som samtidig er livgivende for våre relasjoner. At vi tør bruke våre potensialer fullt ut og aktivt trene vår psykologi der vi har muligheten til å øke vår kapasitet. At vi ikke lar oss begrense av gamle trange definisjoner på hva det vil si å være menn, men er nysgjerrige på hva vi selv kan finne gjennom aktivt å være undersøkende for å bedre vår livskvalitet. Tilstedeværelse er grunnlaget for kontakt og er en motvekt mot den flatheten og tomheten som mange opplever gjennom for mye fokus på fasade og det perfekte.

Hvem er du - bak fasaden? Ønsker du å få ny kraft i samlivet, i vennskap og i deg selv. Ta grep og få mer ut av livet ditt? Har du gått deg fast på jobb og trenger å ta nytt grep om din arbeidssituasjon? Eller er du nybakt far som strever med rollen din?

Vi tilbyr psykologisk trening og personlig utvikling for menn som ønsker endring. For mange menn er det en uvant luksus å kunne utveksle erfaringer, meninger og å undersøke viktige spørsmål sammen med bare menn i en atmosfære av åpenhet og direkthet uten de vanlige sosiale maskene. En deltaker sier:

Det var på mange måter et brytningspunkt for meg med mannseminarene. Vanvittig kraftfullt å møte bare menn. Kunne slippe den selvpålagte "kjønnsstyringen" som jeg helt klart har oversett effekten av i tidligere samlinger som stort sett har vært kvinnedominert. Større grad av personlig ærlighet, råskap og mot var også et livgivende utkomme av seminarene. Kort sagt, enda et steg nærere livet, mer direkte, mindre filter

Vi arbeider med spørsmål som:

 • Hvordan har kulturen vi lever i påvirket mannsrollen og deg som mann?
 • Hvordan kan du bli tydeligere og mer funksjonell i din kommunikasjon?
 • Hvem er du bak de sosiale maskene, hvilken funksjon har fasader?
 • Hvordan blir menn tilgjengelig følelsesmessig, hva er et sant uttrykk for menn?
 • Gir du gode vennskap nok plass i livet, vet du hvordan å nære og utvikle vennskap?
 • Hvordan har karaktertrekk i mannslinjen i slekten din påvirket ditt eget liv?
 • Hvordan kan du hente mer ut av forholdet til samlivspartner, til barn og familie?
 • Hva skaper mangel på maskulin selvsikkerhet?
 • Hvordan er din psykologiske form, og hva kan du trene på for optimalisering?
 • Hva kjennetegner den moderne mann?
 • Hva er tilstedeværelse og hvordan kan du trene din egen evne til tilstedeværelse?

Vi tilbyr tre seminarer, fordelt over tre intensive weekender, en årlig 6 dagers samling i Sør-Frankrike og månedlige kveldsgrupper for de som ønsker oppfølging av prosessen.

Det vil i gjennomsnitt være 2-4 måneder mellom hver samling. Dette vil gi deltakerne nok tid til eget prosessarbeid, fordypning og integrering mellom seminarene.

 • I seminar 1 innleder vi om definisjoner og myter om menn, om hvordan vi forholder oss til egen kraft og aggresjon, om menn og kommunikasjon og om menns sår.
 • I seminar 2 innleder vi om hvordan fars-linjen i slekten har påvirket deg, om vennskap og åpenhet mellom menn, om konkurranse og konflikt og om far/sønn forhold .
 • I seminar 3 innleder vi om forhold til mor og kvinner, om forelskelse og seksualitet, om maktstrategier mellom foreldre og om makt og kamp i egne nære forhold.

Hva handler det om?

Du vil få høre en rekke inspirerende innledningsforedrag til temaene vi skal arbeide med. Arbeidet vil være prosessorientert og foregå både i smågruppeformat og i plenum. Den faglige tilnærmingen vil være orientert mot psykologisk trening, moderne kognitiv psykologi, samspillet mellom kropp og psyke og mindfullness. Men vår basis og kanskje det viktigste, er – foruten vår egen utvikling – 20-30 års oppsamlet erfaring som mannlige prosessledere i arbeid med menn i personlig utvikling

Vi har noen målsettinger:

 • Sunn kommunikasjon og selvhevdelse
 • Trygghet og direkthet i relasjoner
 • Fra selvkritikk til indre ro
 • Verdsettelse av det spesifikke ved å være mann

Vi har foretatt en evaluering av arbeidet vårt og spurt detagerne om deres erfaringer.
Du kan laste ned en hel, liten bok som forteller hva deltagerne har opplevd og erfart på våre seminarer her (PDF, 115KB)

Her er et lite utdrag:

Dere må være blant de dyktigste i Norge innenfor dette feltet, og utfyller hverandre veldig bra. Flott blanding av faglig orientering/innledningsforedrag og en mer direkte kommunikasjon med deltakerne. Det blir i hovedsak praktisk og konkret, men fint at dere også gir litt teoretisk forståelse som kan ligge i bunn.

Og den største overraskelsen for meg var ikke bare hvordan kunnskapen og øvelsene som dere to la frem for oss skapte et rom for innsikt og utforskning, men hvordan fellesskapet med alle de andre mennene på kurset opplevdes som utrolig nærende! Utrolig bra planlagt og gjennomført. Godt utvalg av deltagere, nydelig spenn.

Budskapet deres var slik jeg forstod det at det ikke finnes noen fasit eller mal, men at hva maskulinitet er, det er noe den enkelte må finne i seg selv. Det synes jeg er et flott budskap. Altså er ikke utgangspunktet at vi som deltakere kommer med noen slags feil eller defekt, og må få vite av bedrevitere hvordan vi kan være menn.

Fint om flere unge menn prøver dette. Jeg opplevde at vi alle var i samme båt, og at alder ikke var så viktig. Og ved at mange eldre menn var der også, fikk jeg muligens en bedre forståelse av min far. Jeg følte at han også kunne passet godt inn. Det var befriende å oppleve at alder ikke spilte så stor rolle, og at det var så mye å gjenkjenne i de andre deltakerne.

Mor, makt og kvinner

Tema og trening:

 • Menns forhold til kvinner
 • Mors makt og påvirkning
 • Speiling av foreldres samspill og konflikt i egne forhold
 • Nøytralisering av morsbinding
 • Kjærlighet, vilje og autonomi
 • Sex og samspill

Tidspunkt: 22. - 24. april 2016 på Kleivstua, Sundvolden. Fredag 11 - 21, lørdag 09 - 21 og søndag 09 - 16.

Pris: Hver samling på 3 dager koster kr. 4.600.- (ved innbetaling innen 20. mars kr. 3.800,-).
Påmeldingsfrist: 7. april.

Pris opphold: Vi bestiller oppholdet ditt på Kleivstua når du er påmeldt. Det er obligatorisk for deltakelse. Vi har forhandlet frem en spesialpris for oss som gruppe. Pris inklusive helpensjon fredag kl.11 til søndag kl. 16 dobbeltrom: kr. 3.500 Tillegg for enkeltrom kr. 800.

Hvor skjer det?

Kleivstua Hotell på Sundvolden, 45 min. kjøretur fra Oslo sentrum. Adressen er Dronningveien 500.
Web: www.dvgl.no/vare-steder/kleivstua-hotell

Laster kart...

Fra Oslo: Ta E16- avkjøringen i Sandvika mot Bergen/Hønefoss. Følg E16 til Sundvolleon og fortsett ved å ta til høyre ved Essostasjonen. Du fortsetter et stykke før du tar til høyre ved Åsaveien. Ta til høyre når du kommer til Dronningveien. Følg denne i 5 km. Du er da fremme ved Kleivstua.

Hvordan melder du deg på?

Du melder deg på slik:

 • Send en epost til Eirik med navn og telefonnummer hvor du melder din interesse for å delta. Har du spørsmål, ring Dag eller Eirik.
 • Betal inn beløpet på konto nr. 1602 44 60898, Balavoine når du har mottatt faktura fra oss

Bekreftelse: Du vil motta bekreftelse pr. epost om du er kommet med på seminaret eller ikke. Sammen med bekreftelsen vil du også få alle andre nødvendige praktiske opplysninger du trenger om seminaret.

Velkommen!

Retreat i Sør-Frankrike

Vi arrangerer retreat i Sør-Frankrike i september 2016.

Tema og trening:

 • Vitalitet: Fra kontroll til spontanitet
 • Selvtillit: Fra selvkritikk til selvhevdelse
 • Tilstedeværelse: Mindfulness og kropp
 • Livsmål: Finn ny retning og mening

Hvor? Hameau de l'Etoile, ½ time fra Montpellier

Laster kart...

Pris: Ta kontakt for nærmere informasjon.

Trenger du mer informasjon? Spør gjerne. Du kan nå oss på epost eller telefon. Dag er mer tilgjengelig enn Eirik i tiden før seminaret, men prøv gjerne allikevel. Hvis du vil vite mer om vårt arbeide utover dette seminaret kan du sjekke Dag Furuholmen eller gå inn på integral-consciousness.com (Eirik)
Dags mobil: 9341 1161 - epost: dag@furuholmen.no    Eiriks mobil: 9289 2868 - epost: eirik@balavoine.no

Dag FuruholmenDAG FURUHOLMEN er psykiater med privat praksis, og har arbeidet med grupper og personlig utvikling siden 1970. Han har i 20 år drevet psykologiske treningsgrupper og ledertrening, og utga i 2005 boken ”VÅG MER” sammen med Gunnar Cramer, som er solgt i over 10000 eks. både i Norge og Tyskland. Som psykiater er han i hovedsak engasjert i arbeid med psykoterapi og forebyggende ressursorientert psykologisk arbeid, han har siden 1990 drevet en utstrakt veiledningsvirksomhet for institusjoner og profesjonelle, og er medforfatter av boken ”Fellesskapet som metode”.

Han utga, sammen med Ted Usatynski, boken MANNEN – MYTER, LØGN OG SANNHET (Cappelen) i 2015. Boken beskriver menn og gutter i et psykologisk-, et biologisk og et kulturelt perspektiv. “I denne boken presenterer vi forskning på psykologi og samfunnsvitenskap og tillater oss å kombinere den med forskning på hjernen og den nevrobiologiske utviklingen vår. Vi peker på evolusjonsbiologien for å gi et innblikk i de instinktive drivkreftene som aktiverer menn. Og vi bruker vår kunnskap om utviklingspsykologi for å forklare hvordan erfaringer fra tidlig barndom virker i den mannlige psyken, hvordan hendelser kan sabotere den naturlige, mannlige kraften.”

Han har også de siste ti år vært engasjert i et internasjonalt program (Ridhwan) for personlig utvikling og deltar aktivt i fagutvikling.

Du kan lese mer om Dag her.

Eirik BalavoineEIRIK BALAVOINE er meditasjonslærer og psykoterapeut . Han er bosatt i Frankrike og driver der sin egen skole for utdanning av psykoterapeuter. Han er spesielt opptatt av å forene meditativ praksis, fysisk praksis og psykologisk arbeide til en helhet.

Samtale , kropp og pust står sentralt i hans tilnærming. Utvikling skjer gjennom autentisk uttrykk, bevisste valg, våken seksualitet, kreativitet og stillhetstrening.

Trenger du mer informasjon? Spør gjerne. Du kan nå oss på epost eller telefon. Dag er mer tilgjengelig enn Eirik i tiden før seminaret, men prøv gjerne allikevel.

Dags mobil:   934 111 61      epost: dag@furuholmen.no

Eiriks mobil:   928 928 68      epost: eirik@balavoine.no

Bøker / Dag:

Artikler - Intervjuer / Dag:

Dag har også lagt ut nesten en halv time med veiledet meditasjon på dette webstedet. Du kan laste ned denne lydfil her (MP3/ZIP, 25MB).

Artikler - Intervjuer / Eirik:

Kreativt arbeide / Eirik:

Andre som jobber med menn: